Fabrika

Goša FSO fabrika

Fabrika proizvodi kompletan program auto beton miksera, zapremine od 6  do 15 m3.

Postojeće proizvodne linije nisu mogle da zadovolje visok rast porudžbina ino partnera, pa su zahtevale proširenje i usaglašavanje opreme sa novim programom proizvodnje po dizajnu, kvalitetu , tehnologiji i zahtevima svetskog tržišta. Firma poseduje standarde DIN 18800-7, DIN 18801, DIN 18808, DIN 18800 T1-T4, DIN 4421, DIN 15018, DIN 4132, DIN 4131 za izradu odgovornih čeličnih konstrukcija.

Izgradnjom četiri nove proizvodne hale i kupovinom pogona FMD Petar Drapšin u Žabarima imamo preko 10.000m2 proizvodnog prostora. Izradom većeg broja novih alata za proizvodnju i usavršavanjem proizvodnog procesa, višestruko je povećan obim proizvodnje i kapacitet fabrike iznosi 2.000 miksera na godišnjem nivou.

 
 
 
 

Goša F.S.O. a.d.
Industrijska 5
12373 Simićevo
+381 12 255 201
+381 12 255 202
+381 12 255 203
+381 12 255 204
office@gosa.rs

 
PIB: 101380891
Matični broj: 07627351