Goša F.S.O. a.d. je jedna od vodećih firmi srpske mašinske industrije. Fabrika je ekskluzivni proizvođač za Schwing-Stetter, vodeću svetsku kompaniju u oblasti proizvodnje, transporta i ugradnje betona.

Proizvodni kapaciteti

  • Linija za proizvodnju nadgradnji za auto-beton miksere svih veličina
  • Mašinski park koji omogućuje izradu silosa i ostalih čeličnih konstrukcija
  • Pružanje usluga sečenja, varenja i mašinske obrade

Vanproizvodne delatnosti

  • Projektovanje čeličnih konstrukcija
  • Montaža čeličnih konstrukcija
  • Projektovanje i izrada alata
  • Projektovanje i izrada mašina
 
 
 
 
 
 

Goša F.S.O. a.d.
Industrijska 5
12373 Simićevo
+381 12 255 201
+381 12 255 202
+381 12 255 203
+381 12 255 204
office@gosa.rs

 
PIB: 101380891
Matični broj: 07627351